Single post

Miercuri, 4 iulie

PRE-CONGRESS MEETING

Interdisciplinaritate în cardiologie / Interdisciplinarity in Cardiology

09:00 – Deschidere secțiunea de interdisciplinaritate / Opening interdisciplinary section

09:10 – 11:00

La Granița Dintre Cardiologie și Alte Discipline (I)

At the Border Between Cardiology and Other Disciplines (I)

Chairpersons: Daniela Dobru (Tîrgu Mureș, Romania), Monica Monea (Tîrgu Mureș, Romania),

Ioan Țilea (Tîrgu Mureș, Romania)

CARDIOLOGIE / PEDIATRIE – CARDIOLOGY / PEDIATRICS

Conferință – Conference

09:10 – 09:30 – Rodica Togănel (Tîrgu Mureș, Romania) – Hipertensiunea arterială pulmonară în patologia pediatrică / Pulmonary arterial hypertension in children

Studii Interdisciplinare – Interdisciplinary Original Research of the Cardio Team

09:30 – 09:40 – Carmen Șuteu (Tîrgu Mureș, Romania) – Markeri noninvazivi cu valoare

prognostică în hipertensiunea arterială pumonară pediatrică – studiu clinic / Non-invasive prognostic markers for pulmonary arterial hypertension in children – a clinical study

CARDIOLOGIE / MEDICINĂ DENTARĂ –  CARDIOLOGY / DENTAL MEDICINE

Conferință – Conference

09:40 – 10:00 – Luminița Lazăr (Tîrgu Mureș, Romania) – Evaluarea statusului parodontal la pacienții cu sindrom coronarian acut / Assessment of periodontal status in acute coronary syndrome patients

Studii Interdisciplinare – Interdisciplinary Original Research of the Cardio Team

10:00 – 10:10 – Ioana Rodean (Tîrgu Mureș, Romania)ATHERODENT trial / Trialul ATHERODENT

10:10 – 10:30 – Expert Panel Debate: ATHERODENT – Intermediary results and perspectives / Dezbatere Expert Panel: ATHERODENT – Rezultate intermediare și perspective

Participants / Participanți:

Mariana Păcurar, Krisztina Mártha, Lia Yero, Manuela Chibelean, Adrian Man, Bianca Tudor, Imre Benedek, Theodora Benedek, Monica Chițu, Mihaela Rațiu (UMF Tîrgu Mureș, Romania)

  

GASTROENTEROLOGIA ȘI BOALA CARDIOVASCULARĂ – GASTROENTEROLOGY AND

CARDIOVASCULAR DISEASES

Conferinta – Conference

10:30 – 10:50 – Simona Bățaga (Tîrgu Mureș, Romania)  Tratamentul antiagregant din perspectiva gastroenterologului / Antiplatelet therapy from the perspective of the gastroenterologist

Studii interdisciplinare – Interdisciplinary original research of the Cardio Team

10:50 – 11:00 – Anca Negovan (Tîrgu Mureș, Romania) – Leziuni gastroduodenale la pacienții aflați sub tratament antiagregant – studiu clinic/ Gastroduodenal lesions in patients with dual antiplatelet therapy – a clinical study     

11:00 – 11:20 Pauză de cafea – Coffee break

            11:20 – 12:50

Conferințe Interdisciplinare – Interdisciplinary Conferences

Chairpersons: Marius Coros (Tîrgu Mureș, Romania), Cristian Podoleanu (Tîrgu Mureș, Romania),

Anca Sin (Tîrgu Mureș, Romania)

11:20 – 11:35 – Călin Chibelean (Tîrgu Mureș, Romania) – Impactul medicației antimuscarinice la

pacienții vârstnici cu vezică hiperactivă/  Impact of antimuscarinic therapy in elderly

patients with hyperactive urinary bladder

11:35 – 11:50 – Ionela Pașcanu, Ancuța Zahan (Tîrgu Mureș, Romania) – Disfuncțiile tiroidiene induse 

de amiodaronă – De la ghiduri la practica clinică/ Amiodarone-induced thyroid dysfunctions – From guidelines to clinical practice

11:50  – 12:05 – Ovidiu Cotoi (Tîrgu Mureș, Romania) –Profilul imunohistochimic al bolilor cardiovascul

are – Aplicații în diagnostic și cercetare / The immunohistochemical profile of patients with cardiovascular disease – Applications in clinical diagnosis and medical research

12:05  – 12:20  Călin Molnar (Tîrgu Mureș, Romania) – Tratamentul modern al insuficienței venoase cro-

nice / The modern treatment of chronic venous insuffi-ciency

12:20  – 12:35 – Zsuzsanna Szász (Tîrgu Mureș, Romania) – Morbidități cardiovasculare în context toxic

profesional / Cardiovascular morbidities in the context of toxic occupations 

12:35  – 12:50 – Carmen Biriș (Tîrgu Mureș, Romania) – Boala pardontală și inflamația în sindroamele co-

ronariene acute / Periodontal disease and inflammation in acute coronary syndromes

12:50 – 13:00 Pauză de cafea – Coffee break

13:00 – 14:00

Masă Rotundă – Round Table

SANATATE PUBLICĂ ÎN CARDIOLOGIE – PUBLIC HEALTH IN CARDIOLOGY

Conferințe  – Conferences

13:00 – 13:15 – Theodora Benedek (Tîrgu Mureș, Romania)  Cost eficiență în cardiologie – modele

Europene și transatlantice / Cost effectiveness in cardiology – European and

transatlantic models

Studii interdisciplinare – Interdisciplinary original research of the Cardio Team

13:15 – 13:30 – Roxana Hodas (Tîrgu Mureș, Romania) – Angio CT versus angiografie invazivă pentru

diagnosticul bolii coronariene – Un studiu de cost eficiență comparând două sisteme: public versus privat/ CT coronary angiography versus invasive  angiography in diagnosis of coronary artery disease – A cost effectiveness study between the public and private medical system

13:35 – 14:00 – Expert Panel Debate: Cost-effectiveness in the Romanian medical system / Dezbatere Expert Panel: Cost-eficiența în sistemul sanitar românesc

Participants / Participanți:

Rodica Biro, Ovidiu Gîrbovan, Septimiu Voidăzan, Claudiu Puiac, Florin Crăciun (Tîrgu Mureș, Romania)

14:00 – 15:45

La Granița Dintre Cardiologie și Alte Discipline (II)

At the Border Between Cardiology and Other Disciplines (II)

Chairpersons: Dan Gaiță (Timișoara, Romania), Christos Chatziantoniou (Paris, France),

AFECTAREA RENALĂ ȘI BOALA CARDIOVASCULARĂ – NEPHROLOGY AND CARDIOVASCULAR DISEASE

Conferință State of the Art – State of the Art Conference

14:00 – 14:20 – Christos Chatziantoniou (Paris, France)   Progresia și regresia fibrozei renale: abordări

terapeutice noi / Progression and reversal of renal fibrosis:novel approaches for therapy

DIABETUL, NUTRIȚIA ȘI BOALA CARDIOVASCULARĂ – DIABETES, NUTRITION AND CARDIOVASCULAR DISEASE

Conferințe State of the Art – State of the Art Conferences

14:20 – 14:40 – Dan Gaiță (Timisoara, Romania)   Diabet zaharat și reducerea riscului cardiovascular:

spectacolul continuă! / Diabetus Mellitus & Cardiovascular Disease risk reduction! Show must go on! 

14:40 – 15:00 – Delia Pintilei (Iași, Romania) – Pacientul cu afectare cardiovasculară și malnutriție –

comorbiditate importantă subevaluată frecvent. / Cardiovascular patient with associated malnutrition – an important comorbidity frequently underestimated.

Studii interdisciplinare – Interdisciplinary original research of the Cardio Team

15:00 – 15:05 – Victoria Rus (Tîrgu Mureș, Romania) – Malnutriția, inflamația sistemică și evoluția postin

farct miocardic acut / Malnutrition, systemic inflammation and evolution of patients following an acute myocardial infarction

15:05 – 15:10 – Ioan Ferenț (Tîrgu Mureș, Romania) – Rezultatele stentării pe vase mici la diabetici  / Re-

sults of percutaneous coronary stent implantation in small vessels in diabetics

15:10 – 15:15 – Diana Opincariu (Tîrgu Mureș, Romania) – Valoarea prognostică a grăsimii epicardice ca

biomarker pentru un status inflamator crescut la pacienții cu diabet zaharat tip II și infarct miocardic acut/ Prognostic Value of Epicardial Fat Thickness as a Biomarker of Increased Inflammatory Status in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Acute Myocardial Infarction 

15:15 – 15:45 – Expert Panel Debate: Interrelation between diabetes, nutrition and cardiovascular disease / Dezbatere Expert Panel: Interrelația dintre diabet, nutritive, nefropatii și boala cardiovasculară

Participants / Participanți:   Simona Cernea,  Mónika Szabó, Monica Tarcea,  Carmen Căldăraru, 

Mirela Gliga, Ioan Hosu (UMF Tîrgu Mureș, Romania)

15:45 – 16:00 Pauză de cafea – Coffee break

16:00 – 17:00

Studii Interdisciplinare într-o Școală Modernă de Cardiologie

Interdisciplinary Clinical Study Designs in a Modern School of Cardiology

Joint Meeting – Mureș Branch of the Romanian Society of Cardiology and UMF Tîrgu Mureș

Chairpersons: Imre Benedek (Tîrgu Mureș, Romania), Dan Gaiță (Timișoara, Romania),

Dragoș Vinereanu (Bucharest, Romania)

CONFERENCE STATE OF THE ART

Theodora Benedek (UMF Tîrgu Mureș, Romania) – A prospective monocentric clinical study for multio-

mic and imaging-based assessment of the vulnerable coronary plaques and associated risk in patients who presented an acute coronary syndrome – the MULTIPLAQUE trial

YOUNG INVESTIGATORS

Ioana Rodean (UMF Tîrgu Mureș, Romania) – Periodontal disease, inflammation and atherosclerosis

progression in patients with acute coronary syndromes – the ATHERODENT study

Ioan Ferenț (UMF Tîrgu Mureș, Romania) – In-Stent flow hemodynamics and the risk of stent failure

following bioresorbable vascular scaffolds implantation – the STAFF study

Balázs Oltean-Péter (UMF Tîrgu Mureș, Romania) – Imaging-derived biomarkers

associated with atrial fibrosis, structural remodelling and the risk of cardio-embolic events in patients with atrial fibrillation – the FIBROS study

Szilamér Korodi (UMF Tîrgu Mureș, Romania) – Inflammatory and imaging-based predictors of atrial

fibrillation recurrence after pulmonary vein isolation using electroanatomical mapping – the INFLAMAP study

Alexandra Stănescu (UMF Tîrgu Mureș, Romania) – New imaging-derived biomarkers

based on three-dimensional CTA/MRI Hybrid Models for complex assessment of myocardial viability after myocardial infarction – the HYBRIDHEART study

Mirabela Morariu (UMF Tîrgu Mureș, Romania) – Inflammatory and MR-imaging-based biomarkers

for assessment of ventricular remodelling and viability in the post-infarction

period – VIABILITY study

Annabella Benedek (UMF Tîrgu Mureș, Romania) – Imaging-based computer modelling for prediction

of atheromatous plaque vulnerability based on intracoronary shear stress

calculation – STRESS study

Roxana Hodas (UMF Tîrgu Mureș, Romania) – Cost effectiveness of routine vs. provisional

CT follow-up for MACE reduction after coronary stent implantation – CT-STENT study

Diana Opincariu (UMF Tîrgu Mureș, Romania) – Systemic, pancoronary and local plaque

vulnerability for image-based prediction of acute coronary syndromes  VIP study

Mihaela Rațiu (UMF Tîrgu Mureș, Romania) – Computational assessment of plaque

geometry in high-risk coronary lesions – GEOMETRY study

Juriu: Simona Gurzu, Vladimir Bacârea, Cristian Podoleanu, Amalia Făgărășan, Adriana Mitre, Raluca Pop, Dana-Valentina Ghiga (UMF Tîrgu Mureș, Romania)

17:00 – 19:00

La Granița Dintre Cardiologie și Alte Discipline (III)

At the Border Between Cardiology and Other Disciplines (III)

Chairpersons: Ciprian Rezuș (Iași, Romania), Monica Chițu (Tîrgu Mureș, Romania)

MEDICINA INTERNĂ ȘI BOALA CARDIOVASCULARĂ – INTERNAL MEDICINE AND CARDIOVASCULAR DISEASES

Conferință – Conference

17:00 – 17:15 – Ciprian Rezuș (Iași, Romania) – Acidul uric – Noi ținte / Uric acid – New targets

Studii interdisciplinare – Interdisciplinary original research of the Cardio Team

17:15 – 17:20 – András Mester (Tîrgu Mureș, Romania) – Evaluarea funcției ventriculare drepte în sclero-

dermie / Evaluation of right ventricular function in sclerodermia

17:20 – 17:30 – Expert Panel Debate: Cardiovascular involvement of systemic collagen disorders / Dezbatere Expert Panel: Afectarea cardiovasculară în boli de sistem

Participants / Participanți:

Mirela Pârvu, Erzsébet Lázár, István Benedek, Theodora Benedek (UMF Tîrgu Mureș, Romania)

CARDIOLOGIA ȘI MEDICINA SPORTIVĂ – CARDIOLOGY AND SPORTS MEDICINE

Conferință – Conference

17:30 – 17:45 – Dana Bădău (Tîrgu Mureș, Romania) – Corelația dintre hipertrofia cardiacă și efortul fizic 

/  Correlation between cardiac hypertrophy and physical exertion

Studii interdisciplinare – Interdisciplinary original research of the Cardio Team

17:45 – 17:50 – István Kovács (Tîrgu Mureș, Romania) – Modificări  cardiovasculare în sportul de perfor-

manță – un studiu pe un lot de 60 sportivi/ Cardiovascular changes in sportspersons – a study on 60 athletes 

ANGIOLOGIA ȘI BOALA CARDIOVASCULARĂ – ANGIOLOGY AND CARDIOVASCULAR DISEASES

Conferință – Conference

17:50 – 18:05 – Elena Buzdugan (Cluj Napoca, Romania) – Afectarea vasculară subclinică la pacienții cu

neoplazie înaintea terapiei oncologice/ Subclinical vascular injury in neoplastic patients before oncological therapy commencement

Studii interdisciplinare – Interdisciplinary Original Research of the Cardio Team

18:05 – 18:10 – Emese Rápolti (Covasna, Romania) – Scorul de calciu iliac și grosimea initimă-medie

iliacă ca noi biomarkeri imagistici asociați cu încărcarea aterosclerotică globală – Un studiu Angio CT / Iliac calcium scoring and intima-media thickness as new imaging biomarkers associated with the global atherosclerotic burden – An angio-CT study

18:10 – 18:25 – Expert Panel Debate: Modern evaluation of obstructive peripheral artery disease patients / Dezbatere Expert Panel: Evaluarea modernă a bolii arteriale obstructive periferice

Participants / Participanți:

Imre Benedek, Fülöp Eugen, Katalin Makó, Piroska Kelemen, Armina Vanghelie,

Adrian Mureșan, Eliza Rusu (UMF Tîrgu Mureș, Romania)

CARDIOLOGIE / GINECOLOGIE – CARDIOLOGY / GYNECOLOGY

Conferință – Conference

18:25 – 18:40 – Mihai Căpâlnă, Mihai Morariu, Iudita Badea (Tîrgu Mureș, Romania) – Profilaxia

accidentelor tromboembolice în chirurgia oncologică ginecologică/ Prophylactic

measures for thromboembolic events in gynecological oncological surgery

18:40 – 18:55 – Gabriela Caracostea (Cluj Napoca, Romania) – Preeclampsia – O boală a endoteliului

matern? / Preeclampsy – A disorder of the maternal endothelium?   

Studii interdisciplinare – Interdisciplinary Original Research of the Cardio Team

18:55 – 19:00 – András Mester (Tîrgu Mureș, Romania) – Factori asociați cu mortalitatea la un an la pa-

cienții cu embolie pulmonară/ Factors associated with one year mortality in patients with pulmonar embolism 

powered by jjWebDev
by jjWebDev