A XVI-a Conferință de Cardiologie cu Participare Internațională